جلسه بعدی هیأت ان شاء الله پس از اتمام
تعطیلات تابستانی دانشگاه ،
یکشنبه ۲۳ شهریور
——————————
التماس دعا جهت شفای عاجل و کامل
حضرت آیت الله مهدوی کنی دام ظله